Kemalpaşa mah. Alan Sok. No:13Söke / AYDIN

Müzik Etkinliği

 • Özel eğitimde ORFF yöntemi, basit hareketlerle, çeşitli müzik aletleri kullanılarak çocukların doğaçlama yolu ile sesler oluşturmasını ya da basit birkaç cümlelik şarkılara
  ritimle katılmasını sağlar. Bu çalışmalarla, engelli çocuklar başarma duygusunu tadar ve
  çocukların kendilerine olan öz güvenleri artar.
 • Dolayısıyla ORFF yöntemi, zihinsel vefiziksel engelli çocuklara daha kolay adapte edilebilmektedir. Çocukların dans için müzik yaratması, müziğe eşlik etmesi vücutlarının kontrolünü kazanmalarında etkili olmaktadır.
 • Yürüme, koşma, hoplama vücudun hareket kapasitesini geliştirmekte, ellerle ritim tutma,
  dizlere vurma, ayaklarını yere vurma gibi hareketler çocukların ritim üretmelerine ve
  doğaçlama yapmalarına yardımcı olmaktadır.
 •  Engelli bireylerle, ORFF öğretisi yapılırken şu araçlar kullanılabilir:
   Vücut,
   Davullar,
   Tefler,
   Ziller,
   Ritim çubukları,
   Üçgenler,
   Marakaslar,
   Metalofon,
   Ksilofon

Hem özel eğitimde engelli bireylerle hem de okul öncesinde normal gelişim gösteren
çocuklarla yapılan ORFF öğretisinde kullanılan en önemli araç çalgı) “beden” dir. Özellikle
çocuklar bedenlerine vurularak yapılan her türlü çalışmalara severek ve eğlenerek katılırlar.

Özel eğitimde müzik etkinliklerinde özellikle şarkılı oyunlar, sadece çocukların müzik
becerileri gelişimi için değil, fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil yaratıcılıklarının
gelişimi için de önemlidir. Engelli çocuklar özellikle toplum içine girmede, yeni arkadaş
edinmede oldukça zorlanırlar, müzik etkinlikleri çocukların bunları aşmasında olumlu olarak
etki eder. Müzik eşliğinde bir balonla dans etmek çocuklar için hem eğlenceli olur hem de bu
çocukların topluma girmesinde, kaynaşmasında, ortama alışmalarında ve rahatlamalarında
etkili olur.
Zihinsel gelişimlerine olan etkileri: Müzik çocukların zihinsel kapasite ve anlama
becerilerinin gelişiminde oldukça etkilidir. Engelli çocukların eğitiminde müziğin doğru ve
özür gruplarına uygun kullanımı, bu çocuklar üzerinde olumlu etki yaratır. Özellikle müzikli
öyküler kullanılarak eğitilebilir, zihinsel engelli çocukların doğaçlamalar yapmaları, tercih
ettikleri müzik aletlerini ve ses çıkaran nesneleri kullanmaları onların ileriye doğru bir adım atmalarında etkili olur.

Sosyal ve Duygusal gelişimlerine olan etkileri: Özel eğitimde müzik etkinlikleri ile
çocuklar bir grupla kaynaşmayı, yakınlaşmayı, kendilerini bir grubun ferdi olarak hissetmeyi öğrenirler. Aynı zamanda grup içerisinde grubun değerlerine saygı göstermeyi, iş birliği yapmayı ve sıraya girmeyi öğrenirler. Çocuklar kendilerini bir grubun üyesi olarak hissettikleri anda sosyal becerileri de gelişir. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar grupla etkinlikler yapmayı, oyunlar oynamayı, birlikte bir şeyler yapmayı çok severler ve hoşlarına gider.

Bu etkinliklerle sosyal becerileri gelişir, kendilerine güvenleri oluşmaya başlar.
Psikomotor gelişimlerine olan etkileri: Çocuklar bebeklikten itibaren müziğe karşı
ilgi gösterirler. Müzik; sallanma, el çırpma, dans etme kas kontrolünü ve fiziksel
koordinasyonu geliştirmektedir. Müziğe sözel olarak tepki verme, konuşma öncesi gerekli
olan ağız kaslarının kontrolünü sağlamaktadır. Engelli çocukların el ve ayak bileklerine zil
takılarak ellerini ve ayaklarını sallamaları ayak kaslarını; çıngırakları sallayarak müziğe ritim tutmaları el kaslarını geliştirir. Hayvan yürüyüşleri, ses taklitlerinin yapılması, davul ritmine uygun yürüme, asker gibi yürüme, vurmalı enstrümanların kullanılması müzik eşliğinde dans etme gibi etkinlikler bu çocukların motor gelişimlerinde etkili olur. Çocukların bedenlerine hâkim olmalarını sağlayarak öz güvenlerinin gelişimine yardımcı olur.

Dil gelişimine olan etkileri:

Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların dil gelişiminde müzik oldukça etkilidir. Çocuklar verilen müzik eğitimiyle sesleri tanımaya ve anlamaya çalışırken seslerle ilgili birçok deneyim kazanırlar, yeni sözcükleri çıkarmayı öğrenirler.

Tekrarlı kelime ya da cümleleri içeren şarkılar bu çocukların dil gelişimlerine olumlu yönde etki eder

yorum Yap