Kemalpaşa mah. Alan Sok. No:13Söke / AYDIN

Resim Etkinliği

Özellikle günlük yaşantıları içindeki sosyal becerileri konusunda güçlük çeken zihinsel engelli çocuklar, iç dünyalarını ifade etmede görsel sanatlar dersini bir araç olarak kullanabilmektedirler.

Zihinsel engellilerin de toplumun bir üyesi olarak diğer sağlıklıbireyler gibi eğitime muhtaç oldukları, fırsat verildiğinde kendilerinigeliştirerek faydalı olabilecekleri gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu çocukların hayata kazandırılması, kendilerini geliştirmeleri ve
gerçekleştirmeleri için özür ve özelliklerine uygun ortamlarda eğitim almaları toplum açısından insana değer verildiğinin bir göstergesidir. Sanat eğitiminin gerekliliğinden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde görsel sanatlar eğitiminin öneminin vurgulanmasına ve özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda yapılabilecek çalışmaların gözden geçirilmesine ve değerlendirilmesine çalışılmıştır.

Eğitim bireyleri belli amaçlar doğrultusunda yetiştirme sürecidir. Bu süreç hem okulda hem okul dışında bir ömür boyu devam eder. Tarih boyunca her bilim adamı eğitimin değişik yönüne vurgu yapmıştır. “Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Tüm bireyler gibi
zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir”

Özel eğitim “normal eğitim-öğretim düzeni içindeki basamaklardan herhangi birinde eğitilmesi uygun görülmeyen engelli çocuk ya da gençlerin özel ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan eğitimi ifade eder”

Özel eğitim, genel olarak bireyin engel türü ve derecesine göre özel eğitimsel ihtiyaçlarının normal eğitim veren okul ve sınıflarda karşılanamadığı durumlarda tercih edilmektedir.

Özel eğitim, normal okullardan ayrı rehabilitasyon merkezi gibi mekanlarda verilebileceği gibi engelli çocukların yaşıtlarının eğitim gördüğü normal okullarda yer alan özel eğitim sınıflarında da verilebilmektedir. Özel eğitim alanında hem resmi hem de özel eğitim kurumları çalışmalarını sürdürmektedir.

yorum Yap