Kemalpaşa mah. Alan Sok. No:13Söke / AYDIN

KURUCUMUZDAN MESAJ !

Kuruluş Felsefemiz özel gereksinimli bir çocuğun hayatında fark yaratıp,toplumumuzda etkin bir role sahip olmasını sağlayarak ve bireyin gelişimini sağlamaktır.

Misyonumuz

Söke ARDEN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi olarak misyonumuz

  • Bireyin doğuştan veya sonradan oluşmuş yetersizlikleri değerlendirilerek fonksiyonel kapasitesini belirlemek.
  • Bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, konuşma ve dil gelişim güçlüklerini geliştirmek..
  • Sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerileri kazandırarak bağımsız yaşama adaptasyonlarını sağlamak..
  • Koruyucu-önleyici, eğitici-tedavi edici, mesleki rehabilitasyon tekniklerini kullanarak özgüvenlerini geliştirerek topluma adaptasyonlarını artırmak..
  • Kurum – aile – okul işbirliğinde bilgi paylaşımı yaparak özel eğitim ve rehabilitasyon sektöründe en iyi hizmeti sunmak..
  • Ailelere “Aile Rehberliği ve Danışmanlığı” hizmeti sunarak, bilgi ve birikimlerimizi aktarmak..

Vizyonumuz

Söke ARDEN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi olarak birey değerlendirme kurulunda gelişim düzeyleri incelenerek hangi alanda eğitim alacağı belirlenir. Eğitim çalışmalarımızda alanla ilgili her türlü meslek elemanı ve üniversitelerdeki akademisyenlerin desteği, görüşü ve gerektiğinde katkıları alınmaktadır. Eğitimlerimiz deneyimli ve konusunda uzman personellerimiz tarafından en son eğitim teknikleri ile verilmektedir. Kurumumuzda; değerlendirme kurulu, bireyselleştirilmiş eğitim kurulu, eğitim seminerleri ve sosyal faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Alana yönelik akademik çalışmalar yapılmakta, eğitim programları ve işleyişi bilimsel çalışmalarla desteklenmekte ve denetlenmektedir. Kurumda çalışan uzmanların branşlarına göre mesleki gelişim kurslarına katılımı sağlanarak eğitim kalitesi artırılmaktadır. Yurt dışında özel eğitim ve fizyoterapi alanında yapılan çalışmalar ve faaliyetler yakından takip edilmektedir. Özel eğitim alanında geliştirilen en son teknik ve tedavi yaklaşımları programlarımıza adapte edilmektedir. Kurumumuza devam eden birey ve ailesine özel her türlü sosyal imkânlar , hukuki ve mesleki rehberlik hizmetleri verilmektedir.