Didim Rehabilitasyon Merkezi

Didim Rehabilitasyon Merkezi

Didim Rehabilitasyon Merkezi

Didim Rehabilitasyon Merkezi Özel gereksinimli veya engeli bulunan kişilere hizmet etmekte olan merkezimiz, kişilere özel eğitim olanağını alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile gerçekleştirir. Öğrenci rehabilitasyon ve çocuk rehabilitasyon merkezi için bizlere her zaman iletişim kısmından ulaşabilirsiniz. Merkez özel gereksinimi bulunan kişilere özel eğitim imkânı sunar. Toplum içerisinde özel gereksinimleri bulunan kişilerin daha sağlıklı ve aktif şekilde var olabilmeleri toplum sağlığı açısından da oldukça önem taşır. Gereksinimlerinin farklılık göstermesi bireylerin toplumdan dışlanmasının bir gerekçesi olmamalıdır.

Rehabilitasyon merkezleri özel gereksinimli veya engeli bulunan bireylerin toplum içerisinde yer alırken kendilerini de ifade edebilmeleri için gerekli olan pek çok eğitimi içerisinde barındırır. Merkez bünyesinde sunulmakta olan eğitim hizmetleri, konusunda uzman ve deneyimli eğitmen kadro ile sunulur. Çocuklarınızın eğitim süreçleri ve gelişimlerinin takipleri konusunda uzman eğitmenlere güvenebilirsiniz.

Didim Rehabilitasyon Nedir?

Didim Rehabilitasyon nedir? Sorusunun cevabını açıklamak gerekirse rehabilitasyon; bireyin sonradan veya doğuştan herhangi bir sebeple oluşan geçici ya da kalıcı olan yetersizliklerinin, sınırlanmış bazen de kaybedilmiş işlevsel kapasitesinin belirlenmesiyle tedavi edilebilmesi, mesleki ve psikolojik sosyal açıdan da desteklenmesiyle günlük hayatta mümkün olabilecek en bağımsız seviye gelebilmesini sağlamaktır.

Çok yönlü iyileştirme biçimi bulunan rehabilitasyon, bedensel engellilerde hastaya veya hastalığa özel rehabilitasyon ve fizyoterapi programları gerektirir. Rehabilitasyon tedavi ekibinde psikolog, fizik tedavi uzmanıve sosyal hizmet uzmanı bulunur.

Rehabilitasyonun amaçlarından bazıları şunlardır: hastayı fiziki yetersizliğinin sınırları içerisinde çalışmaya yöneltmek ve kabiliyetlerinden faydalanmasını sağlayabilmek, giderilmesi mümkün olmayan bozuklukların etkisini mümkün olduğu kadar azaltabilmek, fiziki yetersizliği olanaklar dâhilinde tamamıyla ortadan kaldırabilmektir.

Didim Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Didim Rehabilitasyon merkezi nedir sorusu;  ruhsal, bedensel, zihinsel rahatsızlıklar sebebiyle normal hayatın gerekliliklerini yerine getiremeyecek durumda olan bireylerdeki işlev kayıplarının giderilebilmesi, toplum içerisinde kendilerine yetebilecek seviyeye gelebilmeleri veya kazanamamış durumda olanlara koruyucu sosyal bakım hizmetleri verilebilmesi amacıyla açılmış sosyal hizmet kuruluşlarındandır diye cevaplandırılabilir.

Ruhsal, zihinsel veya bedensel rahatsızlıkları dolayısıyla özel eğitime ihtiyaçları bulunan kişilere bu merkezlerde sosyal, psikolojik, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Hastalara yataksız veya yataklı olarak hizmet sunulur. Rehabilitasyon merkezlerinin bazıları resmi kurumlara ait olabildiği gibi, özel işletilmekte olan kuruluşlar da olabilir.

Rehabilitasyon merkezi, özel ilgi gerektiren veya engeli bulunan öğrencilerin ailelerinin öncelikle başvurduğu bir kuruluştur. Rehabilitasyon merkezlerinden öğrenme güçlüğü (disleksi), zihinsel engel, yaygın gelişimsel bozukluk (otizm),bedensel, görme, işitme gibi engel tanıları konulmuş olan çocuklarda yararlanabilir. Birçok nedenle uygulanmakta olan fizik tedavi hizmetleri de rehabilitasyon hizmetleri arasında yer almaktadır.

Didim Çocuk Rehabilitasyon Hizmetleri

Çocuk rehabilitasyon hizmetleri, özel gereksinimi olan kişilere yöneliktir. Özel gereksinimli çocuklar için sunulmakta olan pek çok eğitim imkânı bulunur. Engeli bulunan veya özel gereksinimleri olan kişilere verilen eğitimler, kişilerin toplum içinde daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için verilir.

Özel gereksinimi bulunan kişiler için sunulan bu özel eğitim hizmetlerinin onlar için bir ayrıcalık değil ihtiyaç olduğu bilinmelidir.

Bu konuda devlet destekli sunulan pek çok imkân yer alır. Devlet destekli sunulan tüm eğitim hizmetleri ücretsizdir. Rehabilitasyon merkezlerinin amaçlarından biri de hem engeli bulunan kişiye hem de ailesine rahat bir hayat sunmaktadır.

Bu amaçla hastaların iyileşebilmeleri farklı birçok eğitim hizmetleri sunulur. Bu hizmetler sırasında engeli bulunan kişi ile aileye yönelik hedefler birbirinden ayrı tutularak gerçekleşir.

Bu süreçte birçok ailenin engel durumunu kabullenmesi oldukça uzun zaman alabilir.

Bu sebeple  hizmetleri aileleri psikolojik açıdan rahatlatırken onlara ziyaretler gerçekleştirerek hastalarının engeli konusunda kendilerini bilgilendirerek neler yapabileceklerini anlatır.

Evde kardeş varsa onun da bu çalışmalara katılması gerekecektir. Bu noktada engelli olan binlerce kişi olduğu unutulmamalıdır. Rehabilitasyon merkezleri engellilerin topluma kazandırılmasında çok büyük etki yaratacaktır.

Ayrıca ücretsiz eğitim ve danışmanlık ile ücretsiz servis imkanımız vardır.

Bazı disiplin yöntemleri, çocuğun güdülerini kontrol etmesine, sınırları anlamasına yardım etmek konusunda etkili değildirler, hatta, zararlı bile olabilirler. Örneğin; vurmalar vs.. çocuğun benlik değerini zedelediği gibi duygusal gelişimine de engel olurlar.

Ona vurmak, utandırmak, bağırmak, eleştirmek ya da onu bir odaya kapatmak, sadece yetişkinden korkmayı öğretir. Bu tarz bir cezalandırma, güvensizliğe, yalana, gizliliğe ya da saklamaya yol açabilir. Güç yada şiddet kullanılarak boyun eğdirilen çocuğun dikkati, itaat etmediği kuraldan çok çektiği acıya, aşağılanma ve dışlanma hislerine yöneliktir.

Kısacası, bu cezalar olumsuz duygularla dolu oldukları için sonuçlarıda olumsuzdur.

Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimizin sosyal ve duygusal gelişim sorunlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

yorum Yap