OTİZM

OTİZM

OTİZM

Otizm iletişim ve sosyaletkileşim sorunları, kısıtlı ilgialanları ve tekrarlayan davranışlarlaortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömürboyu devam eden bir gelişim bozukluğudur.

Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Otizm nedir sorusunun cevabını erken yaşta arayan aileler, erken teşhiste uygulayacakları rehabilitasyon program ile rahatsızlığın etkilerini minimize etmeleri mümkündür. Bilim adamları nedenini henüz tam olarak tespit edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

otizm
otizm

Sınıflandırma

Çocuk ilk belirtilerini bebeklik ya da çocukluk döneminde gösteren, ancak remisyon ya da relaps göstermeden düzenli seyir izleyen bir beyin gelişme bozukluğudur.

Bozulmalar beynin çeşitli sistemlerinde olgunlaşma ile ilgili değişikliklerden kaynaklanır. Yaygın sosyal etkileşim ve iletişim anormallikleri, aşırı kısıtlanmış ilgiler ve oldukça fazla tekrar eden davranışlarla tanımlanan beş yaygın gelişimsel bozukluktan (YGB) biridir. Diğer dört YGB arasında Asperger sendromu, belirtiler ve olası nedenler açısından otizme en yakın olanıdır;

Rett sendromu ve çocukluğun dezintegratif bozukluğunun çeşitli belirtileri ortaktır ama nedenleri farklı olabilir; başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA) ise ölçütler daha belirgin bir bozukluğu göstermediğinde teşhis edilir. Asperger bozukluğunda otizmin aksine dil gelişiminde önemli bir gecikme yoktur.

Otizmin terminolojisi şaşırtıcı olabilir. Asperger sendromu ve YGB-BTA genellikle otistik spektrum bozuklukları (OSB)  ya da bazen otistik bozukluklar, olarak adlandırılabilirken  sıklıkla otistik bozukluk, çocukluk , erken infantil otizmi ya da bebeklik olarak adlandırılır. Bu maddede  klasik bozukluğu için kullanılmaktadır ancak bazı kaynaklar tanımını OSB’den söz etmek için kullanır ya da OSB ile YGB’yi bir tutar.

OSB, göz temasından kaçınmak gibi otizmi benzer kişisel özelliklere sahip olan ama OSB’si olduğu kesin olmayan geniş fenotipinin bir alt kümesidir.

Sessiz kalma, zekâ engelli olma, durmadan el çırpma ya da sallanma gibi ciddi bozukluklar gösteren bireylerden, etkin ama belirgin olarak sıra dışı sosyal yaklaşımlar gösteren, çok dar ilgi odakları olan ve laf ebesi, bilgiçlik taslayan iletişimi olan daha az bozukluk gösteren bireylere kadar çok geniş bir spektrumda kendini gösterir.

Bazen IQ eşiklerine ya da bireyin gündelik hayatında ne kadar desteğeÇocuk gereksinimi olduğuna göre sendrom düşük, orta ya da yüksek işlevli olarak bölümlere ayrılır ancak ölçütleri belirlenmemiş olan bu bölümlemeler tartışmalıdır. Bazen sendrom ve sendrom dışı olarak da ikiye ayrılabilir, belirti gösteren genellikle ciddi veya şiddetli zekâ geriliği ya da tüberoz skleroz gibi fiziksel belirtileri olan doğuştan gelen sendromlarla bağlantılandırılır.

Asperger bozukluğu olan bireyler bozukluğu olan bireylere göre kavrama alanında daha başarılı olsa da Asperger bozukluğu, yüksek işlevli ve sendrom dışı otizmin çakışan noktaları çok açık değildir.

Bazı araştırmalar, dil ve sosyal becerilerde ilerleyememe yerine on dört aylıktan sonra bu becerilerin kaybı ile teşhisi konduğunu belirtmiştir. Bu fenomen için regresif , kötüleyen  ve gelişimsel duraklama gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. Bu ayrımın geçerliliği hâlâ tartışmalıdır; regresif otizmin özel bir alttip olması mümkündür.

Tedavi Yöntemleri

Otizmin tedavisindeki başarıyı etkileyen en büyük unsure erken teşhistir. Etkilerinin yoğunluğu çocuktan çocuğa değiştiğinden tedavi stratejileri ona gore düzenlenir.

Tedavi sonrası ortaya çıkan bulgular göstermektedir ki kişiye özel bir eğitimde otizmli çocuklar tedaviye daha iyi reaksiyon vermektedir.

Eğitimde aile faktörü mutlaka olmalı, otizmli çocuğa iletişimsel, sosyal ve davranışsal anlamda uyum sağlayıcı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Son dönemlerin en etkilieğitim şekli Davranışsal eğitim ve yönetimdir. Ama çotizmli çocuğun iletişim becerilerini geliştirmek kendine yardım etmesini sağlamak ve sosyal becerilerini geliştirmektir.

Özel terapi yönteminde konuşma ve fiziksel yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanır. Özellikle konuşma terapisi çocuğun iletişim becerisini geliştirmede çok önemlidir.

Motor beceri eksikliğini ve konuşma geriliğini geliştirmeye yönelik bir tedavi olup son derece iyi sonuçlar vermektedir.

İlaçlar hiperaktivite, anksiyete, depresyon ve obsesif-kompülsifinetkilerini minimize eden tedavi edici tıbbi destektir.

Sosyal destek faktörü hem ebeveynler hem de çocuklar için otizmle mücadelede önemli bir destektir.

 

Başlıca Belirtileri

Ardından en çok merak edilen bir diğer konu otizmin belirtileri olmaktadır.

Çocuğun başkaları ile göz teması kuramaması, adı ile seslenildiğinde bakmaması, söylenenleri duymuyor gibi davranması, bazı sözleri tekrar tekrar alakasız ortamlarda söylemesi, oyuncaklarla oynayamaması, parmağı ile birşeyi gösterememesi, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalması, akranlarına gore konuşmada geri kalması, sallanma, çırpınma veya aşırı hareketli olması, gözlerinin bir noktaya takılıp kalması, eşyaları döndürme, sıraya dizme, rutin değişikliğine aşırı tepki vermesi, kucaklamak isteyene tepki verip ona yönelmemesi otizmin başlıca belirtilerindendir.

Bu belirtiler gözlemlendiğinde  açısından değerlendirme için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Araştırmalar 14 aylıkken bile  teşhisi konulabildiğini ve rahatsızlığın etkilerini azaltacak erken tedavi yöntemlerinin 2 yaşında bile uygulanabildiğini göstermektedir.

Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak

Ebeveynler için güç bir durum olan  kabullenilmesi zor olsa da erken teşhis ve tedaviyle son derece  pozitif  sonuçlar elde edilmektedir.

Srusunun sıklıkla rastlanan yanlış cevabı bir hastalık olmasıdır.

Hastalık değil bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığı kabullenme sürecinde ve  ilgili tedavide sosyal destek faktörü önemlidir.

Uzmanlardan alınan destek yanında sorunla başa çıkmanın yollarını gösteren sosyal destek faktörü, hem ebeveynlerin  hem de otizmli çocukların bulundukları duruma uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Sosyal ve aile ilişkilerinin tamamen değiştiği bir durum olan otizmli bir çocuğa sahip olmak ailelerin zaman zaman duygusal , maddi ve psikolojik anlamda sıkıntılar yaşamasına neden olur.

Tamamen ebeveynlerine bağımlı olan çocuklar için ebeveynlerin gelecek kaygısı yoğundur. Bu aşamada sosyal destek faktörü ebeveynlerin yaşamlarını otizmli çocukları ile birlikte sağlıklı sürdürmelerinde önemli bir destektir.

Ayrıca ebeveynlerin yakın çevrelerini  konularında bilgilendirmeleri de toplumun bu konuda bilinçlenmesi için önemlidir.

 

Çocuklar İçin Ücretsiz Uygulamalar

Çocuklar onlar için özel hazırlanmış oyunları oynamalıdırlar.  Akıllı cihazlara indirilen , çocuklara yönelik oyunlar içeren son derece eğitici bir platformdur.

Çocuğun yaşına ve eğitim durumuna uygun oyunların yer aldığı platformu 2 yıl boyunca yoğun birşekilde kullanan çocukların %90’ının devlet okullarına kabulünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Uygulaması ailelere çocuklarının bu uygulamayı kullandığı sürece destek veren ve uzaktan kontrolü sağlayan, çocukları ile ilgili analiz ve raporlar sunan bir uygulamadır.

 

sadadasdasdadasd

yorum Yap